Sytuacja ekonomiczna gmin powiatu piaseczyńskiego część II w analizie przygotowanej przez Adama Leśniaka

Analiza przedstawia różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach w każdej gminie. w uproszczeniu mówiąc im większa kwota w tys. złotych tym większe możliwości inwestycyjne gminy i zaciągania kredytów. Na przykład gmina Piaseczno w swoich planach w najbliższych 3 latach będzie miała tą różnicę dramatycznie niską. Stąd przy rosnących potrzebach jest pęd do oszczędności wszędzie, gdzie jest to możliwe, nawet w oświacie, co może odbić się na dzieciach i młodzieży.

Analiza w poniższym linku.

Notatka dla WR czII

Komentarze

Komentarze/y

Udostępnij...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0