Przedszkolaki w zatłoczonych szkołach?

Czy „zerówkowicze” jednak podejmą edukację w piaseczyńskich szkołach? Na to pytanie nie otrzymałam odpowiedzi w czasie dzisiejszego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury, na którym m.in. omawiano kryteria, jakie będą obowiązywały w trakcie rekrutacji do gminnych przedszkoli. W czasie weekendu otrzymaliśmy informację, że wbrew zapewnieniom władz gminy i ZEAS-u, iż z powodu przepełnienia od września 2015 r. z pięciu piaseczyńskich szkół zostaną wyjęte oddziały zerowe, szkoły te jednak będą je prowadzić. Przypominam, że zerówki podobnie jak oddziały dla 4-latków, miały zostać przesunięte do szkół/przedszkoli niepublicznych, które miały zacząć działalność na zasadach placówek publicznych (bez opłat). Jeszcze tydzień temu dyrektorzy szkół jak i rady rodziców byli przekonani, że taka decyzja już została podjęta. Z naszych ostatnich informacji wynika jednak, że ZEAS wycofuje się z tego zamiaru na wniosek radnych.  Oznacza to, że dzieci 4- i 5-letnie, a od września 2017 roku także 3-letnie, mogą zostać skierowane do podjęcia edukacji w szkołach. Zapytałam, czy taki wniosek został złożony przez członków Komisji Oświaty i Kultury, a jeśli tak to dlaczego. Niestety Przewodnicząca Komisji nie dopuściła do dyskusji na powyższy temat twierdząc, że porządek obrad został wyczerpany. Także po zakończeniu posiedzenia nie potrafiła udzielić odpowiedzi na nasze pytanie, czy wobec tego są już podpisane umowy z przedszkolami, w których szkoły powinny wynajmować pomieszczenia dla przedszkolaków, bo przecież niemożliwe jest, aby tak małe dzieci uczyły się w tych samych budynkach wraz z kilkunastoletnimi uczniami gimnazjum, jak może to mieć miejsce w zespołach szkół. Sprawa jest niezwykle istotna nie tylko ze względu na kwestie bezpieczeństwa dzieci, ale także ze względu na konieczność przystosowania szkół, w których powstaną zespoły szkolno – przedszkolne do zmieniających się warunków przeciwpożarowych, co wiąże się z dużymi kosztami i w większości przypadków z przebudową budynków.

Wspólne Razem postuluje, aby Pan Burmistrz podał oficjalną informację, jak będzie wyglądała rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych, która ma rozpocząć się już w marcu. Otrzymujemy liczne zapytania od zdezorientowanych rodziców chcących zapisać dzieci do oddziałów zerowych, do których placówek powinni złożyć wnioski o przyjęcie dziecka. Do dziś nie ma też informacji, które konkretnie niepubliczne przedszkola zgodziły się działać na zasadach publicznych, choć na dzisiejszej Komisji poinformowano, że cztery z nich podpisały już umowy z gminą.

Komentarze

Komentarze/y

Udostępnij...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0