List otwarty w sprawie uchwał dotyczących zespołów szkolno-przedszkolnych.

Poniższy List otwarty  został przygotowany przez WspólneRazem w sprawie uchwał  o powołaniu zespołów szkolno-przedszkolnych. Ze względu na zdjęcie tych uchwał z obrad sesji publikujemy go wyłącznie, gdyby w przyszłości zaistniały ku temu przesłanki.

List otwarty do Radnych Rady Miejskiej w Piasecznie

Szanowni Państwo

Piotr Obłoza – Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

Michał Rosa – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

Magdalena Woźniak – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie

oraz Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

 

Krzysztof Cieślak, Agnieszka Czajkowska, Łukasz Kamiński, Dorota Kłos, Anna Kostyrka, Anna Krasuska, Katarzyna Krzyszkowska-Sut, Hanna Krzyżewska, Jacek Łuczak, Artur Maicki, Adam Marciniak, Michał Mierzwa, Andrzej Mizerski, Jerzy Mościcki, Zbigniew Mucha, Antoni Rosłon, Robert Widz, Józef  Wierzchowski i Katarzyna Wypych.

 

W dniu 18 marca 2015 r. (środa) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 6 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.  W porządku obrad tej sesji zostały wymienione projekty dwóch uchwał dotyczących utworzenia Zespołów Szkolno – Przedszkolnych:

  • 9.10 W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy Alei Kasztanów 12 i
  • 9.11 W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Głoskowie przy ul. Millenium 76.

Wielkim zaskoczeniem dla nas jest fakt, że projekty dotyczą dwóch innych zespołów, niż wymienione w Przeglądzie Piaseczyńskim nr 51 z 25 lutego 2015r. w artykule „Oświata – nowe wyzwania, nowe możliwości”, w którym podano, że zmiany nastąpią w szkole w Chylicach i w szkole w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej.

W związku ze zmienionymi planami Burmistrza Gminy Piaseczno w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy Alei Kasztanów 12 i w Głoskowie przy ul. Millenium 76 zamiast zespołów wymienionych w Przeglądzie Piaseczyńskim, My – rodzice, pracownicy oświaty oraz mieszkańcy Gminy Piaseczno wzywamy Państwa do głosowania przeciwko tym uchwałom, do czasu przeprowadzenia konsultacji społecznych ze środowiskiem przedszkolnym na temat propozycji stworzenia Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Gminie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Radni Rady Miejskiej w Piasecznie mają możliwości tworzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. Regulamin, o którym mowa, stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji nie został określony w przepisach odrębnych. Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Piaseczno uczestnictwa w ważnych dla nich sprawach, w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć. Przedstawienie projektu utworzenia Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Gminie Piaseczno do konsultacji społecznych, jest najlepszym sposobem, abyśmy mogli porozmawiać o nim merytorycznie. Warto zaznaczyć, że wybór kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych też nie został skonsultowany z rodzicami, jak to miało miejsce w innych gminach!

Tak, więc prosimy pamiętać, że Państwa głos za przyjęciem na sesji propozycji Burmistrza utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy Alei Kasztanów 12 i Głoskowie przy ul. Millenium 76 może zaważyć na pogorszeniu warunków życia i bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców Gminy Piaseczno.

 

Z wyrazami szacunku,

Grupa Rodziców protestujących przeciwko utworzeniu, bez konsultacji społecznej, Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Gminie Piaseczno.

6 marca 2015r.

Komentarze

Komentarze/y

Udostępnij...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0