Co dalej z piaseczynską oświatą?

Niestety, w ogłoszonym porządku obrad V sesji Rady Miejskiej mającej się odbyć 18 lutego nie przewidziano podjęcia uchwały dotyczącej zmiany statutu pięciu piaseczyńskich szkół prowadzących oddziały zerowe na szkoły podstawowe bez tzw. zerówek. Dotyczy to bardzo przepełnionych szkół w Piasecznie m.in. SP nr 5 i ZSP w Józefosławiu, które już teraz wynajmują pomieszczenia w innych placówkach, aby nie prowadzić zajęć na trzy zmiany.
Przedstawiciele WR biorący udział w obradach Komisji Oświaty i Kultury zwracali uwagę na ten problem, zwrócono się także z prośbą do dyrektor ZEAS-u o wskazanie konkretnych placówek, do których będą uczęszczać od nowego roku szkolnego dzieci z zerówki. Miało to nastąpić na kolejnej sesji Komisji, niestety p. dyrektor nie była na niej obecna. Ogłoszenie informacji na temat zerówek jest niezbędne do czasu rozpoczęcia rekrutacji do szkół i przedszkoli, która zacznie się w marcu. Zgodnie z Ustawą Oświatową Rada Miasta powinna więc podjąć stosowne uchwały do 28 lutego.
W przypadku ZSP w Józefosławiu już teraz rodzice niepokoją się brakiem informacji, do której placówki powinni zapisać dziecko. Ważną kwestią jest również to, że w przypadku zespołów szkoł 4- i 5-latki trafią do placówek bez wydzielonej przestrzeni dla przedszkolaków i będą korzystać ze wspólnych szatni, korytarzy i stołówki wraz z 16-letnimi gimnazjalistami.
Jolanta Zel
WspólneRazem

Komentarze

Komentarze/y

Udostępnij...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0