List otwarty w sprawie uchwał dotyczących zespołów szkolno-przedszkolnych.

Poniższy List otwarty  został przygotowany przez WspólneRazem w sprawie uchwał  o powołaniu zespołów szkolno-przedszkolnych. Ze względu na zdjęcie tych uchwał z obrad sesji publikujemy go wyłącznie, gdyby w przyszłości zaistniały ku temu przesłanki. List otwarty do Radnych Rady Miejskiej w Piasecznie Szanowni Państwo Piotr Obłoza – Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie Michał Rosa – Wiceprzewodniczący […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Subwencje na edukację osób niepełnosprawnych będą przeznaczone tylko na ich edukację. Koniec jednego worka edukacyjnego.

W wielu samorządach subwencje na edukację osób niepełnosprawnych były wkładane do jednego worka edukacyjnego i nie zawsze szły za uczniem niepełnosprawnym.  Teraz to się zmieni. W załączeniu przedstawiamy analizę Adama Leśniaka w tym ważnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców i kadry nauczycielskiej. Może w ten sposób znajdą się dodatkowe fundusze na remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Dlaczego burmistrz Piaseczna zmienił zdanie w sprawie podmiotów, które mają utworzyć Zespoły Szkolno-Przedszkolne?

Nagła zmiana decyzji w sprawie podmiotów, które w pierwszej kolejności utworzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne.   W dniu 18.03.2015 (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 6 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. W porządku obrad wymieniono projekty dwóch uchwał dotyczących: utworzenia Zespołów Szkolno – Przedszkolnych. Wielkiem […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Rodzice przeciwko zmianom w oświacie narzuconym przez burmistrza.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy poniższe pismo w temacie oświaty. Rodzice z Rad Rodziców poszczególnych szkół i przedszkoli gminy Piaseczno wystosowali pismo jako wyraz dezaprobaty zmianom w oświacie. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym zostało złożone w kancelarii Urzędu Miasta pismo do p. Zdzisława Lisa burmistrza miasta i gminy Piaseczno. w którym – my rodzice – prosimy o […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Co dalej z piaseczynską oświatą?

Niestety, w ogłoszonym porządku obrad V sesji Rady Miejskiej mającej się odbyć 18 lutego nie przewidziano podjęcia uchwały dotyczącej zmiany statutu pięciu piaseczyńskich szkół prowadzących oddziały zerowe na szkoły podstawowe bez tzw. zerówek. Dotyczy to bardzo przepełnionych szkół w Piasecznie m.in. SP nr 5 i ZSP w Józefosławiu, które już teraz wynajmują pomieszczenia w innych […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ankieta dla rodziców w temacie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w Gminie Piaseczno

Ankieta została przygotowana przez zespół WspólneRazem pod przewodnictwem Adama Leśniaka na potrzeby Strategii Oświatowej dla Gminy Piaseczno. Ankieta przeznacozna jest dla rodziców w celu wypowiedzenia się na temat kryteriów jakimi powinna posługiwac się gmina w przyjęciach dzieic do przedszkoli publicznych. Proszę pamiętać, że W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Strategia Oświatowa do poprawki? Rodzice chcą dalszych prac nad tym dokumentem. Co znajduje się w tajemniczym dokumencie, którego nie chce ujawnić urząd, a który został przygotowany za publiczne pieniądze?

Co dalej ze Strategią rozwoju oświaty gminy Piaseczno na lata 2015-2020? 19 stycznia 2015r. członkowie komisji oświaty i kultury w niepełnym składzie zmierzyli się z tym wyzwaniem. Strategia została stworzona w 2014r. z udziałem dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, przedstawicieli Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, Rady Oświatowej, Młodzieżowej Rady Gminy, związków zawodowych, nauczycieli, młodzieży szkolnej, […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

KOMU MA SŁUŻYĆ STRATEGIA OŚWIATOWA W GMINIE PIASECZNO?

W środę, 17 grudnia, w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie grupy roboczej biorącej udział w redagowaniu Strategii Oświatowej dla Gminy Piaseczno z udziałem Burmistrza, Przewodniczącej Komisji Oświatowej, dyrektorów i nauczycieli, przedstawicieli ZEAS oraz rodziców. Spotkanie miało na celu zajęcie stanowiska wobec recenzji Strategii Oświatowej, jaką Burmistrz Zdzisław Lis zlecił po zakończeniu prac redakcyjnych. […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+