Sytuacja ekonomiczna gmin powiatu piaseczyńskiego na przestrzeni wielu lat.

Wynik operacyjny wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.   Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST) może być oceniana na podstawie osiąganych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Przez wydatki bieżące budżetu JST rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.   Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+