List otwarty w sprawie uchwał dotyczących zespołów szkolno-przedszkolnych.

Poniższy List otwarty  został przygotowany przez WspólneRazem w sprawie uchwał  o powołaniu zespołów szkolno-przedszkolnych. Ze względu na zdjęcie tych uchwał z obrad sesji publikujemy go wyłącznie, gdyby w przyszłości zaistniały ku temu przesłanki. List otwarty do Radnych Rady Miejskiej w Piasecznie Szanowni Państwo Piotr Obłoza – Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie Michał Rosa – Wiceprzewodniczący […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Subwencje na edukację osób niepełnosprawnych będą przeznaczone tylko na ich edukację. Koniec jednego worka edukacyjnego.

W wielu samorządach subwencje na edukację osób niepełnosprawnych były wkładane do jednego worka edukacyjnego i nie zawsze szły za uczniem niepełnosprawnym.  Teraz to się zmieni. W załączeniu przedstawiamy analizę Adama Leśniaka w tym ważnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców i kadry nauczycielskiej. Może w ten sposób znajdą się dodatkowe fundusze na remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Dlaczego burmistrz Piaseczna zmienił zdanie w sprawie podmiotów, które mają utworzyć Zespoły Szkolno-Przedszkolne?

Nagła zmiana decyzji w sprawie podmiotów, które w pierwszej kolejności utworzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne.   W dniu 18.03.2015 (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 6 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. W porządku obrad wymieniono projekty dwóch uchwał dotyczących: utworzenia Zespołów Szkolno – Przedszkolnych. Wielkiem […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Sytuacja ekonomiczna gmin powiatu piaseczyńskiego część II w analizie przygotowanej przez Adama Leśniaka

Analiza przedstawia różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach w każdej gminie. w uproszczeniu mówiąc im większa kwota w tys. złotych tym większe możliwości inwestycyjne gminy i zaciągania kredytów. Na przykład gmina Piaseczno w swoich planach w najbliższych 3 latach będzie miała tą różnicę dramatycznie niską. Stąd przy rosnących potrzebach jest pęd do […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Rodzice przeciwko zmianom w oświacie narzuconym przez burmistrza.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy poniższe pismo w temacie oświaty. Rodzice z Rad Rodziców poszczególnych szkół i przedszkoli gminy Piaseczno wystosowali pismo jako wyraz dezaprobaty zmianom w oświacie. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym zostało złożone w kancelarii Urzędu Miasta pismo do p. Zdzisława Lisa burmistrza miasta i gminy Piaseczno. w którym – my rodzice – prosimy o […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Sytuacja ekonomiczna gmin powiatu piaseczyńskiego na przestrzeni wielu lat.

Wynik operacyjny wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.   Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST) może być oceniana na podstawie osiąganych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Przez wydatki bieżące budżetu JST rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.   Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+