Co dalej z piaseczynską oświatą?

Niestety, w ogłoszonym porządku obrad V sesji Rady Miejskiej mającej się odbyć 18 lutego nie przewidziano podjęcia uchwały dotyczącej zmiany statutu pięciu piaseczyńskich szkół prowadzących oddziały zerowe na szkoły podstawowe bez tzw. zerówek. Dotyczy to bardzo przepełnionych szkół w Piasecznie m.in. SP nr 5 i ZSP w Józefosławiu, które już teraz wynajmują pomieszczenia w innych […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Konieczna uchwała w sprawie wyprowadzenia zerówek ze szkół

Ogłoszono porządek obrad V sesji Rady Miejskiej mającej się się odbyć 18 lutego. Niestety nie przewidziano w nim podjęcia uchwały dotyczącej zmiany statutu pięciu piaseczyńskich szkół prowadzących oddziały zerowe na szkoły podstawowe bez tzw. zerówek. Dotyczy to bardzo przepełnionych szkół w Piasecznie m.in. SP nr 5 i ZSP w Józefosławiu, które już teraz wynajmują pomieszczenia […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+