Przedszkolaki w zatłoczonych szkołach?

Czy „zerówkowicze” jednak podejmą edukację w piaseczyńskich szkołach? Na to pytanie nie otrzymałam odpowiedzi w czasie dzisiejszego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury, na którym m.in. omawiano kryteria, jakie będą obowiązywały w trakcie rekrutacji do gminnych przedszkoli. W czasie weekendu otrzymaliśmy informację, że wbrew zapewnieniom władz gminy i ZEAS-u, iż z powodu przepełnienia od września 2015 […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Co dalej z piaseczynską oświatą?

Niestety, w ogłoszonym porządku obrad V sesji Rady Miejskiej mającej się odbyć 18 lutego nie przewidziano podjęcia uchwały dotyczącej zmiany statutu pięciu piaseczyńskich szkół prowadzących oddziały zerowe na szkoły podstawowe bez tzw. zerówek. Dotyczy to bardzo przepełnionych szkół w Piasecznie m.in. SP nr 5 i ZSP w Józefosławiu, które już teraz wynajmują pomieszczenia w innych […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Konieczna uchwała w sprawie wyprowadzenia zerówek ze szkół

Ogłoszono porządek obrad V sesji Rady Miejskiej mającej się się odbyć 18 lutego. Niestety nie przewidziano w nim podjęcia uchwały dotyczącej zmiany statutu pięciu piaseczyńskich szkół prowadzących oddziały zerowe na szkoły podstawowe bez tzw. zerówek. Dotyczy to bardzo przepełnionych szkół w Piasecznie m.in. SP nr 5 i ZSP w Józefosławiu, które już teraz wynajmują pomieszczenia […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ankieta dla rodziców w temacie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w Gminie Piaseczno

Ankieta została przygotowana przez zespół WspólneRazem pod przewodnictwem Adama Leśniaka na potrzeby Strategii Oświatowej dla Gminy Piaseczno. Ankieta przeznacozna jest dla rodziców w celu wypowiedzenia się na temat kryteriów jakimi powinna posługiwac się gmina w przyjęciach dzieic do przedszkoli publicznych. Proszę pamiętać, że W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w […]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+